Persoonsbeveiliging VIP's

ESN is gespecialiseerd in het beveiligen van Vips. De meest gestelde vraag aan ons is: "Wanneer ben ik een VIP?". Het antwoord is voor ons eenvoudig: Een ieder is voor ESN een VIP. Het kan namelijk zo zijn dat een persoon vanwege werkzaamheden, status of functie bij bepaalde gelegenheden het op prijs stelt om persoonsbeveiliging te hebben. Daarnaast kan het ook zo zijn dat u belangrijk bezoek ontvangt en extra zekerheden wilt hebben rond dit bezoek. 
 
De diensten van ESN hebben een preventief karakter. Onze werkzaamheden gaan gepaard met grote zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Onze diensten op het gebied van persoonsbeveiliging worden zowel nationaal als internationaal uitgevoerd. 

Terugbel verzoek

Event Security Voorburg - Kwalificaties

Kwalificaties ESN

Onze beveiligers zijn gediplomeerd, goed opgeleid, uitstekend getraind in allerlei opzichten, zelfstandig, representatief en communicatief sterk. Aan de VIP beveiligers van ESN worden hoge eisen gesteld m.b.t.:
 
 • beveiligingsdiploma's
 • goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal
 • uitstekende rijvaardigheid
 • stressbestendigheid
 • uitstekende lichamelijke en geestelijke gesteldheid
 • goede communicatieve vaardigheden
 • improviserend en creatief vermogen
 • representativiteit
 • discretie
 • geheimhouding

 

Event Security Voorburg - Voorbereidingstraject

Voorbereidingstraject

ESN werkt op basis van vertrouwen en geheimhouding. Hiervoor zorgt ESN voor een intensief voorbereidingstraject. Middels een risicoanalyse en een daaruit voortvloeiend beveiligings- en preventieplan worden de risico's tot een minimum beperkt. Door de jarenlange ervaring in persoonsbeveiliging biedt ESN een totaaloplossing voor de voorbereidings- en operationele fase. 
 
ESN kan worden ingezet voor:
 • incidentele persoonsbeveiliging
 • permanente persoonsbeveiliging
 • chauffersdiensten met veiligheidstaak

Wilt u een vertrouwelijk gesprek over onze diensten op persoonsbeveiliging? Dan kunt u contact met ons opnemen. In de communicatie zullen wij echter in de beginfase terughoudend zijn met het verschaffen van informatie. Alvorens uitgebreide adviezen te geven zullen wij om bepaalde inlichtingen vragen. Dit maakt onderdeel uit van ons offertetraject, ter bescherming van wederzijdse belangen. 

Contact opnemen